لوگوی ارکیده پرواز قرن
ارکیده پرواز قرن با اطمینان سفر کنید...
021-44291912

تور استانبول نوروز 1403 سه شب و چهار روز


grand deniz hotel

grand deniz hotel

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,000,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

16,010,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,800,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Fide

هتل Fide

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,210,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,430,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Bristol Hotel

هتل Bristol Hotel

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,310,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,620,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Monopol

هتل Monopol

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,310,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,620,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Tulip City استانبول

هتل Tulip City استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,400,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,800,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Istanbul Newcity

هتل Istanbul Newcity

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,500,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Atro استانبول

هتل Atro استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,370,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Cumbali Plaza استانبول

هتل Cumbali Plaza استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,870,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,750,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,080,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

18,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,080,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

18,820,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,640,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

19,100,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,210,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل City center استانبول

هتل City center استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

19,610,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,220,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,060,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,120,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,240,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,060,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

 هتل RIVA استانبول

هتل RIVA استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,430,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

28,650,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,040,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل FERONIYA استانبول

هتل FERONIYA استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,990,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل ARTS ist

هتل ARTS ist

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

21,850,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,710,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,260,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل GOLDEN AGE استانبول

هتل GOLDEN AGE استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

21,850,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,710,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,080,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,980,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

31,950,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Cvk

هتل Cvk

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,980,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

31,950,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,470,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

24,210,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,520,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,000,000 تومان

رزرو : 02144291912

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

رفت 10 فرورودین : طبق پکیج

رفت 5 فروردین :  3.300.000 +

رفت 6 فروردین :  3.600.000 +

رفت 7 فروردین :  4.300.000 +

رفت 8 فروردین :  4.500.000 +

رفت 4 فروردین :  5.100.000 +

رفت 9 فروردین :  6.900.000 +

رفت 2 فروردین :  9.800.000 +

ساعت رفت :19:00  ///   ساعت برگشت : 12:450

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور استانبول نوروز 1403 سه شب و چهار روز
ارکیده پرواز قرن